1. No

  Beige?
   
 2. No

  Gray
   
 3. No

  White?
   
 4. Blue & white stripe, so yes!

  Green
   
 5. No

  Red?
   
  sanmi likes this.
 6. Yes

  Brown?
   
 7. No

  Blue?
   
 8. No

  Pink
   
 9. No

  Crimson?
   
 10. No

  Black?
   
 11. No

  Yellow
   
 12. No

  Red?
   
 13. No

  Aqua?
   
 14. No

  Amaranth?
   
 15. No

  Cream?